PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

ลพบุรี กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสา “Army Barber Delivery”เสริมหล่อให้น้อง ๆ นักเรียน ในช่วงเปิดเทอมใหม่สัปดาห์แรก พร้อมทั้งให้ความรู้มาตรการในการป้องกัน Covid-19 ในสถานศึกษา ลพบุรี มทบ. 13 ร่วม รพ.สต. รณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเชื่อมั่นในการสร้างภูมิคุ้มกันกับตนเอง และสังคม ศอ.บต.เดินหน้าขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ประสบวาตภัยฯ และผู้กักตัว ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งมอบหอพัก 6 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image