PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีบวงสรวงจัดสร้างรูปหล่อจำลองไกรสรราชสีห์ รุ่นฉลองเมืองสิงห์ครบ 125 ปี รพ.ปาย แจ้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาการปกติ สามารถเลื่อนนัด-ให้ญาติมารับยาแทน โดยใช้มาตรการ DMHT พร้อมเตรียมใช้มาตรการจัดส่งยาถึงบ้าน ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศอ.จอส.ตรัง จัดฝึกโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา และประชาชนชาว อ.ยะหา ช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ COVID-19

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image