รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (3 เดือน) วันที่แผยแพร่  
11-01 สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 (รอบไตรมาส 1).pdf วันที่แผยแพร่  
11-02 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบไตรมาส 1).pdf วันที่แผยแพร่  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่แผยแพร่  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่แผยแพร่  
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 (6 เดือน) วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :