สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์

เดือน ตุลาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 6/11/2563
เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 8/12/2563
เดือน ธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 8/01/2564
เดือน มกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 4/02/2564

คะแนนโหวต :