สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนธันวาคม 2563 วันที่แผยแพร่ 6/01/2564
เดือนมกราคม 2564 วันที่แผยแพร่ 3/02/2564
เดือนตุลาคม 2563 - ไม่มี - วันที่แผยแพร่ 6/01/2564

คะแนนโหวต :