รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามหน่วยงานในกำกับ ประกอบด้วย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ ผอ.สปข.1-8 และประชาสัมพันธ์ผู้แทนภาค 1-8 ทั่วประเทศผ่านระบบ VDO Conference

💻 วันที่ 26 ม.ค. 64นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ ประกอบด้วย รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ ผอ.สปข.1-8 และประชาสัมพันธ์ผู้แทนภาค 1-8 ทั่วประเทศผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการทำงานประจำเดือนมกราคม 2564 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :