กรมประชาสัมพันธ์ MOU กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านระบบ Zoom เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ ครบรอบ 8 ปี

กรมประชาสัมพันธ์ MOU กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านระบบ Zoom เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงฯ ครบรอบ 8 ปี

เข้าวันนี้ (25 ม.ค.64) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่าง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

กรมประชาสัมพันธ์จะปฎิบัติการภายใต้แผนปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ " ทะลุเมฆ" ที่จะใช้ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโซเชียล ร่วมถึงเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ถูกส่งต่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :