กอช. ผนึกกำลัง กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนาม ส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการออมให้ประชาชนมีสวัสดิการบำนาญถ้วนหน้าครอบคลุมทุกพื้นที่

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการออม ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการวางแผนทางการเงิน  และการออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับ กอช. ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :