พิธีประดับอินทรธนู

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนู ร่วมกับ นางพิชญา เมืองเนาว์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประดับอินทรธนู ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการประดับอินทรธนู จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :