กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สานใจน้องพี่ กรมประชาสัมพันธ์"

วันนี้ 8 เมษายน 2564 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สานใจน้องพี่ กรมประชาสัมพันธ์” โดย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด นำผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ พล.ท.สรรเสริญฯ อปส. เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมขอพรและมอบของที่ระลึกแด่อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายเสมอ นิ่มเงิน ผอ.ศสช. นำคณะเจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2564 ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ New Normal ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์สู้ภัย COVID-19 และเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน โดยกิจกรรมสงกรานต์ เดิมเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ขยายออกไปสู่สังคมเป็นวงกว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศคติ ตลอดจนความเชื่อไป แต่เดิมในพิธีสงกรานต์จะใช้ น้ำ เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธี ในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้ง ยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่างการสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล อีกด้วย
ภาพ/ศสช. เรียบเรียง/เชษฐ์ สิงห์โต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :