กทม.- สปสช.เปิดบริการสาธารณสุขแบบ New Normal ครบวงจร เริ่ม 1 มี.ค.64 เจาะเลือดถึงบ้าน รักษาทางไกล และรับยาทางไปรษณีย์ ลดกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงติดเชื้อโควิด

🏥 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กทม.ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ ของหน่วยบริการในสังกัด ประกอบด้วยบริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการรักษาทางไกลผ่านระบบTelemedicine และบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดความแออัดและความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจสัมผัสเชื้อในโรงพยาบาล จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

🔬🔬 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า รูปแบบการให้บริการรักษาพยาบาลที่บ้านยังไม่มีที่ใดเริ่มต้น กทม.เป็นตัวอย่างที่ดีทำให้กลุ่มเปราะบางมีโอกาสเข้าถึงการเข้ารับการรักษาได้ง่าย พร้อมรูปแบบ New Normal ที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :