กรมการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่จัดการจราจรและอำนวยความสะดวก ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  การจราจรโดยรอบสถานีคล่องตัว ไม่พบปัญหา อุปสรรคที่เกี่ยวกับการจราจรและการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ร่วมกับ ตำรวจรถไฟ ลงพื้นที่จัดระเบียบและปราบปรามจับกุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด และการใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ มารับจ้าง บริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และบริเวณถนนโดยรอบ

พบผู้กระทำผิด จำนวน 5 ราย
- มาตรา 23/1 นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างจำนวน 4 ราย
- มาตรา 5(10) ใช้รถที่หมดอายุ 1 ราย

 ยอดรถกระทำผิดสะสม ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.ค.64 จำนวน 90 ราย
- มาตรา 23/1 นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง 80 ราย
- มาตรา 6(3) ใช้รถโดยไม่เสียภาษีประจำปี 6 ราย
- มาตรา 42 ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ 2 ราย
- มาตรา 6(1) ใช้รถโดยไม่จดทะเบียน 1 ราย
- มาตรา 5(10) ใช้รถหมดอายุ 1 ราย

อนึ่ง ผู้ใดพบรถโดยสารสาธารณะกระทำผิด สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชม.

------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43916คะแนนโหวต :